Geodet Považská Bystrica

Geodetická kancelária - Eduard Švec

Geodetické práce Považská Bystrica

Prečo práve ja?
- Dlhoročná prax je zárukou kvality geodetických prác v Považskej Bystrici a blízkom okolí
- Kvalitne odvedená práca za rozumnú cenu v dohodnutom termíne
- Pracujem s moderným technickým vybavením
- Poradenstvo týkajúce sa katastra nehnuteľností, geodézie a kartografie
- Seriózny prístup

Geodetické práce vyhotovujem najmä:
Považská Bystrica, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Tŕstie, Domaniža, Kardošova Vieska, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Považská Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov, Prečín, Zemianska Závada, Briestenné, Pružina, Sádočné, Slopná, Stupné, Sverepec, Prosné, Udiča, Vrchteplá, Záskalie