Geodet Považská Bystrica

Referencie

Geodetické práce Považská Bystrica a okolie:

Obec: Sverepec, Jasenica, Horný Lieskov

Mesto: Považská Bystrica

Právnické osoby: FABEL, s. r. o.
                             MRA betón, s. r. o.
                             ServicesGroup s.r.o.